Yksityishenkilöt voivat vähentää rahalahjoituksen verotuksessa

8

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat vuoden 2016 alusta lähtien vähentää verotuksessa yliopistolle antamansa vähintään 850 euron lahjoituksen. Uusi mahdollisuus kattaa lahjoitukset 500 000 euroon saakka.

Verovähennyksen voi tehdä puhtaasta ansiotuloista, mutta ei pääomatuloista. Vähennyksen rahallinen vaikutus riippuu lahjoittajan lisäveroprosentin suuruudesta. Jos henkilö, jonka verkokortille merkitty lisäveroprosentti on 50, lahjoittaa 850 euroa, veronpalautus tuottaa hänelle lahjoituksesta takaisin noin 425 euroa. Oma lopullinen veroprosentti määräytyy verotuksen valmistuessa, mutta osviittaa sen suuruudesta saa omaan verokorttiin merkitystä marginaaliveroprosentista. Tyypillisimmillään se on noin 40 prosenttia.

Lahjoituksen voi vähentää, jos sen saaja käyttää varat tieteen ja taiteen edistämiseen. Lahjan saajan on myös oltava julkista tukea saava, Euroopan talousalueella toimiva yliopisto tai korkeakoulu tai niiden yhteydessä toimiva rahasto.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen vähimmäis- ja enimmäismäärät ovat saajakohtaisia. Näin ollen henkilö voi vähentää useammalle eri yliopistolle tekemänsä lahjoitukset vaikka ne yhteismäärältään ylittäisivät 500 000 euroa. Vähennysoikeuden tuova vähimmäislahjoitus on 850 euroa yliopistoa tai korkeakoulua kohden. Lahjoituksia voi kuitenkin tehdä useammassa erässä ja ne lasketaan vuoden päätyttyä yhteen. Näin ollen kuukausittain tehty 71 euron lahjoitus samalle yliopistolle tuottaa jo oikeuden verovähennykseen.

Suomalaiset lahjoituksen saaneet yliopistot ja korkeakoulut toimittavat saamistaan lahjoituksista tiedot verohallinnolle, joka esitäyttää tiedot lahjoitusvähennyksestä antajan veroilmoitukseen. Lahjoituksen antajan on kuitenkin tarkistettava, että tiedot ovat oikeat sekä täydelliset ja korjattava mahdolliset virheelliset ja puuttuvat tiedot annetuista lahjoituksista.

Mikäli lahjan antaja niin haluaa, lahjoitusvähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä. Se edellyttää verovelvollisen jo verovuoden aikana tekemää selvitystä.

Yrityksillä on vastaava verovähennysoikeus ollut jo pidempään käytössä, mutta ne voivat vähentää verotuksessa ainoastaan 850–250 000 euron lahjoitukset.

>>  Lisätietoa lahjoitusvähennyksestä henkilöverotuksesssa