”Ihmisen perimää tutkimalla pystymme kehittämään keinoja vakavien sairauksien hoitoon”

41

Erikoistutkija Riikka Lund selvittää Alzheimerin tautiin johtavia mekanismeja ja tutkii uusia menetelmiä, joilla voidaan edesauttaa sairauden mahdollisimman varhaista havaitsemista ja hoitoa. Eliniän pitenemisen myötä ja väestön ikärakenteen muutosten seurauksena Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa.

‒ Alzheimerin taudin havaitsemiseen ei tällä hetkellä ole riittävän tehokkaita keinoja, ja hoito pystytään tyypillisesti aloittamaan vasta kun palautumatonta hermotuhoa on jo tapahtunut.

Lund tutkii taudin kehittymiseen johtavia syitä kantasolumallien avulla sekä tarkastelemalla perimän toimintaa kaksosissa, joista toinen on sairastunut Alzheimerin tautiin. Tavoitteena on löytää uusia tapoja havaita sairauden kehittyminen ajoissa.

Tutkimus on vahvasti poikkitieteellistä ja kansainvälistä. Muiden tutkijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä tutkitaan myös muita suomalaisessa väestössä esiintyviä sairauksia, kuten astmaa ja tyypin 1 diabetesta.

‒ Tutkimuksemme avulla voidaan tukea laadukasta ikääntymistä ja tervettä elämää sekä ehkäistä laitoshoidon tarvetta. Tuloksemme ovat kansainvälisesti merkittäviä, sillä ongelmat joihin ne vastaavat ovat maailmanlaajuisia.

Käynnissä olevissa hankkeissa riittää Lundille tutkittavaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi tutkimalla perimää ja sen toimintaa pidemmälle voitaisiin paremmin ennustaa ja ennaltaehkäistä sairauksien kehittymistä yksilötasolla.

‒ Tutkimus on tärkeä ja keskeinen osa hyvinvoivaa ja jatkuvasti kehittyvää sivistysyhteiskuntaa. Sen avulla saadaan uutta tietoa tärkeistä ajankohtaisista kysymyksistä, ratkaistaan ongelmia ja tehdään innovaatioita. Tutkimus on sijoitus tulevaisuuteen.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: