”Yrittäjyys on tapa ajatella ja tehdä asioita, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa”

57

Erikoistutkija Pekka Stenholm tutkii yrittäjyyttä yksilön, yritysten ja yhteiskunnan tasoilla. Yrittäjyys on moninainen ilmiö, jossa on kyse yrityksen perustamisen lisäksi paljon muustakin.

‒ Yrittäjyys on tapa ajatella ja tehdä asioita, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa uusina tuotteina, palveluina tai työpaikkoina.

Tällä hetkellä Stenholm tutkii yrittäjämäisten strategioiden ja yritysten menestymisen yhteyttä sekä sitä, miten menestyneet yritykset voivat muuttaa koko toimialansa toimintaa.

Tutkimustulosten yhteiskunnallinen hyöty on usein monitahoista. Stenholmin tutkimustuloksia on hyödynnetty muun muassa työ- ja elinkeinoministeriössä starttirahaa koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa.

‒ Tutkimuksen ohessa tiivis tekeminen opiskelijoiden kanssa vaikuttaa yhteiskuntaamme tulevaisuudessa ‒ ellei jopa jo huomenna. Esimerkiksi yrittäjyysprosessin vaiheita käsittelevän tutkimustiedon soveltaminen käytännönläheisellä Startup!-kurssilla on ollut opettava kokemus niin opiskelijoille kuin itsellenikin.

Stenholm tekee myös paljon kansainvälistä tutkimusta yrittäjyydestä. Tällaisen tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikutus syntyy pidemmällä tähtäimellä, kun ilmiöiden kehittämistä voidaan tarkastella pitkäaikaisesti eri maissa.

Laajempi käsitys yrittäjyydestä tapana tehdä työtä voi muuttaa maailmaa. Kynnys uudistaa omaa toimintaansa, työntekoaan ja organisaatioiden toimintaa madaltuu, koska yrittäjämäinen toiminta ei riipu vain siitä missä työskentelee.

‒ Tutkimustiedolla ja sitä soveltamalla voimme ymmärtää maailmaa arkikokemusta laajemmin. Ilman tutkimusta käsitys eri asioista ja niiden välisistä yhteyksistä olisi hämärä ja vailla suuntaa.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: