”Sääntelyllä voimme luoda tilaa ihmisen ja ympäristön kannalta kestävälle talouskasvulle”

47

Tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori tutkii sitä, kuinka kansainväliset ihmisoikeussopimukset raamittavat valtion omistajavallan käyttöä.

Valtio-omistajuus on kokenut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana renessanssin. Etenkin Kiinan, Brasilian ja Intian kaltaiset nousevat taloudet ovat valjastaneet valtio-omisteiset yhtiöt talouskasvun ja kansainvälistymisen moottoreiksi. Sama kehitys on kuitenkin havaittavissa ympäri maailman.

‒ Keskityn erityisesti siihen, miten valtio voi tasapainoilla monitahoisen sääntelyn ristipaineessa ja miltä tulevaisuuden ihmisoikeusherkkä omistajapolitiikka voisi näyttää.

Keskeinen ongelma on, että kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä asettaa valtiolle velvoitteita, jotka poikkeavat esimerkiksi EU:n sisämarkkinasääntelyn edellytyksistä.

Tutkimus voi kuitenkin tarjota välineitä, joilla valtioiden kasvavaa omistajavaltaa pystytään tehostamaan ja sen huomioimia intressejä monipuolistamaan.

‒ Voisivatko esimerkiksi kansalliset öljy- ja maakaasuyhtiöt viitoittaa tietä hiilineutraaliin talousjärjestelmään? Norjan öljyrahaston antama esimerkki osoittaa, että ihmisoikeuksiin ja ilmastonmuutokseen vakavasti suhtautuva valtio-osakkeenomistaja voi vaikuttaa rakentavasti tuhansien yritysten tavoitteisiin ja liiketoimintaperiaatteisiin.

Rajavuoren oikeustieteen alaan kuuluva tutkimus johtaa yhä enemmän taloustieteen alueelle, tiiviisti vastuulliseen yritystoiminnan nousuun ja siihen, millaisia välineitä nykyinen osakkeenomistajakeskeinen talousjärjestelmä valtio-omistajille antaa.

‒ Maailma on moniääninen ja monisyinen. Tutkimuksessa tulee kurottaa korkealle: venyttää omia ja oman tieteenalansa rajoja äärimmilleen. Aina läpimurtoa ei tule, mutta jo sen etsiminen on merkittävää.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: