Matemaatikko mullistaa lääketiedettä

9

Biomatematiikan dosentti Laura Elo ei kohtaa työssään potilaita. Silti hänen ja monen muun matemaatikon työ on edellytys sille, että potilaat voivat saada yhä yksilöllisemmin räätälöityä hoitoa.

Elolle potilaat näyttäytyvät kasvottomasti, tuhansien rivien joukkona potilaiden terveydentilaa koskevaa dataa.

– Matemaatikkona tehtäväni on kehittää laskennallisia menetelmiä, joiden avulla etsimme lääketieteilijöiden kanssa näistä aineistoista erilaisia ennustemerkkejä. Voimme ennustaa eri potilasryhmissä esimerkiksi sairauksien puhkeamista, etenemistä tai potilaille annetun hoidon tehoa, Elo kertoo.

Elo työskentelee Turun biotekniikan keskuksen bioinformatiikan tutkimusjohtajana ja hänen tutkimusryhmänsä on mukana useassa lääketieteellisessä hankkeessa. Niissä selvitetään esimerkiksi tyypin 1 diabeteksen varhaisia ennusmerkkejä, solunsalpaajahoitojen haittavaikutuksia tai munuaissyövän käyttäytymistä molekyylitasolla. Lisäksi Elon tutkimusryhmä kehittää laskennallisia menetelmiä muun muassa biopankkien potilas- ja molekyylirekisterien tutkimukseen.

Tutkimuskenttä on laaja, mutta Elo pitää monialaisuutta vain hyvänä.

– Mitä pidemmälle urani on edennyt, sitä enemmän olen kiinnostunut matematiikan erilaisista sovellutuksista ja miten niiden avulla voi palvella lääketiedettä. Tutkimuksen monipuolisuus lisää saamaamme ymmärrystä, ja kehittämiämme menetelmiä voi hyödyntää monilla eri lääketieteen aloilla.

Tutkimuksen vaatima teknologia ja tutkijoiden kehittämät laskennalliset menetelmät ovat kehittyneet muutamassa vuosikymmenessä mittavin harppauksin. Ihmisen elimistöä ja sairauksia pystytään kuvaamaan ja tunnetaan yhä yksityiskohtaisemmin.

– Biologia on monimutkaista. Näennäisesti yksi sairaus voi molekyylitasolla ilmetä eri ihmisissä monin eri tavoin, ja eri potilaille tehoaa erilainen hoito. Me voimme auttaa lääketieteilijöitä tunnistamaan näitä tekijöitä.

Elon mukaan ilman matemaatikkojen työtä lääketieteessä olisi vielä monin paikoin vallalla käytäntö, jossa yhteen sairauteen sovelletaan kaikille potilaille samaa hoitoa.

– Meidän työmme avulla lääketiede voi kehittyä. Potilaille pystytään tulevaisuudessa tarjoamaan hoitomenetelmiä, jotka ovat yhä enemmän yksilöllisesti kohdennettu.