”Menneisyyden tutkimus auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä ja suunnittelemaan tulevaa”

48

Tutkijatohtori Liisa Seppänen tutkii keskiajan ja uuden ajan Turun kehitystä ja kaupungin materiaalisen kulttuurin muutoksia.
Menneisyys määrittää kunkin alueen ja paikan identiteettiä ja tekee siitä ainutlaatuisen.

‒ Haluan vaikuttaa siihen, että kaupunkien historia välittyisi myös konkreettisesti rakennetussa ympäristössä ja lisäisi kaupunkien mielenkiintoisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.

Turkua koskevan tutkimuksen lisäksi Seppänen tutkii laajemmin arkeologisen tutkimuksen, nykyisen kaupunkisuunnittelun ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

‒ Arkeologia ja historia tarjoavat ihmisille erilaisia elämyksiä, oivalluksia ja kokemuksia. Kulttuuriperintöä voisi myös kehittää osaksi kulttuurimatkailua, joka vielä odottaa hyödyntämistään Suomessa. Kaupunkitilan ainutlaatuisuuden ymmärtäminen edellyttää kuitenkin alueen historian tuntemista ja näkyville nostamista.

‒ Tulevaisuudessa haluaisin luoda kokonaisvaltaisen selvityksen Turun kaupunkiarkeologisista aineistoista, joita on saatu esille yli 100 vuoden ajalta eri puolilta kaupunkia. Tämä selvitys hyödyntäisi monipuolisesti sekä arkeologian että historian tulevia tutkimuksia ja palvelisi myös tulevaa kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista.

Menneisyyden tutkimus auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä ja arvioimaan sitä, mitkä tekijät ja ratkaisut muovaavat tulevaisuuttamme. Nykyisen informaatiotulvan ja erilaisen tiedon runsauden keskellä emme välttämättä ymmärrä itseämme, toisiamme ja maailmaa, mikäli emme hahmota kokonaisuuksia ja asioiden syy- ja seuraussuhteita.

‒ Tutkimus ja tiede etsii uusia näkökulmia ja keinoja ihmisen, asioiden ja kehityksen syvälliseen ymmärtämiseen. Päätöstenteon olisi pohjauduttava ajan tasalla olevaan tietoon ja monipuolisiin tutkimuksiin, jotta yksiulotteisilta toimintatavoilta ja mahdollisilta virheiltä voitaisiin välttyä.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: