Lahjoittajat

Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle

Turun yliopisto kiittää ja muistaa tukijoitaan. Turun Suomalainen Yliopisto on perustettu laajan kansalaiskeräyksen turvin vuonna 1920. Talkoisiin osallistui 22 040 lahjoittajaa. Perustamiskeräyksestä ja maan itsenäisyyden alun sivistystahdosta kumpuaa yliopiston tunnuslause: ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”.

Haluamme kiittää lahjoittajia sitoutumisesta Turun yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen tekemällä näkyväksi, ketkä kuuluvat tukijoukkoihimme.

Julkaisemme kaikkien lahjoituksen tehneiden yhteisöjen ja yksityishenkilöiden nimet lahjoittajasivustolla, mikäli siihen on annettu lupa.

Yliopisto haluaa kiittää myös varsinaisten keräysten ulkopuolella lahjoittaneita tahoja, jotka ovat antaneet tukensa korkeatasoiselle yliopistokoulutukselle ja vapaalle tieteelle.

Varainhankintakampanjan 2014 – 2017 lahjoittajat

Varainhankintakampanjan 2009 – 2011 lahjoittajat

Vuonna 1917 alkaneen varainhankinnan lahjoittajat 

Tietoa palvelusta

Lahjoittajien nimipalvelimella olevat tiedot on kerätty Turun yliopiston arkiston keräysmateriaalista. Lahjoittajakortistojen avulla laaditulta palvelimelta löytyy lahjoittajan nimi, ammatti, lahjoitussumma sekä asuinpaikkakunta. Tiedoissa on aina tietty virhemarginaali, sillä esimerkiksi nimet on voitu kirjoittaa väärässä muodossa jo 1920-luvulla tai siirrettäessä niitä sähköiseen muotoon. Lisätietoja lahjoittajista voi tiedustella yliopiston arkistosta osoitteesta arkisto (a) utu.fi. Arkistosta löytyvät mm. lahjoituskirjat suurimmasta osasta lahjoittajia.

Tietojen julkaisemiseen nimipalvelimella on saatu lupa tietosuojavaltuutetulta.