”Tutkimushavainnot oppimisesta koulun ulkopuolella tasoittavat koulutulokkaiden oppimiseroja”

37

Professori Erno Lehtinen tutkii matemaattista ajattelua ja matematiikan oppimisen kehittymistä lapsuuden ja kouluiän aikana. Varhaiset kehitystekijät johtavat suuriin eroihin lasten ja nuorten matematiikan osaamisessa jo koulun alkuvaiheessa sekä oppimisessa peruskoulun aikana.
‒ Kansainvälisenä läpimurtona voidaan pitää tutkimuksiamme, jotka auttavat ymmärtämään aivan uudella tavalla sitä matemaattisen ajattelun kehittymistä, joka tapahtuu lapsen ja nuoren arkitoiminnoissa muodollisen matematiikan opetuksen ulkopuolella.

Tärkeitä ovat juuri perustutkimukseen perustuvat käytännölliset ratkaisut matematiikan oppimisen kehittämiseen. Joustava perusmatematiikan osaaminen valmistaa tulevaisuuden haasteisiin.

Uudenlaisten opetuksellisten käytäntöjen ja peliympäristöjen kehittämistyötä tehdään yhdessä koulujen ja opettajien kanssa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Ensimmäiset sovellukset ovat kohdistuneet varhaiskasvatukseen ja erityisesti riskilasten matemaattisen ajattelun tukemiseen jo ennen koulun alkua.

‒ Jo tämänhetkisten tulostemme perusteella on perusteltua uskoa, että näiden uusien lähestymistapojen avulla olisi mahdollista pysäyttää Suomessa pitkään jatkunut matematiikan osaamisen heikkeneminen ja matematiikan opiskelumotivaation lasku.

Lehtisen tutkimus on lähtökohdiltaan monitieteistä ja uudenlaisiin lähestymistapoihin perustuvaa. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin mahdollisuus hyödyntää laajemmin esimerkiksi aivokuvantamisen menetelmiä sekä tehdä uudenlaista yhteistyötä matemaatikkojen ja tulevaisuudentutkijoiden kanssa.

‒ Monimutkaistuvassa maailmassa tieteelliseen evidenssiin tukeutuva päätöksenteko ja toiminta ovat tulossa yhä tärkeämmiksi. Tarvitaan uudenlaista tieteellisen tutkimuksen lähestymistapaa, jossa perustutkimus ja käytännöllisten sovellusten kehittäminen tapahtuvat samanaikaisesti.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: