”Lasten ja nuorten vertaissuhteita tutkimalla voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen”

50

Professori Christina Salmivalli tutkii lasten ja nuorten vertaissuhteita ja niiden kehityksellistä merkitystä. Salmivallin tutkimusryhmän kehittämä KiVa Koulu -ohjelma on vahvasti tutkimukseen perustuva kiusaamisen vastainen ohjelma, jota käyttää lähes jokainen suomalainen peruskoulu. ‒ Tällä hetkellä olen kiinnostunut kehittämämme kiusaamisen vastaisen ohjelman pitkäaikaisvaikutuksista sekä sen vaikutusmekanismeista. Lisäksi johdan hanketta, jossa tutkitaan KiVan vaikuttavuutta Chilessä.

Chilen lisäksi suomalainen ohjelma on käytössä myös muissa maissa ympäri maailmaa. Ohjelman mukaan on koulutettu jo tuhansia opettajia ja uusi kansainvälinen ryhmä koulutetaan joka vuosi Turussa.

KiVa Koulu -ohjelman vaikuttavuutta on myös tutkittu erityisen paljon, ja sen on todettu vähentävän kiusaamisongelmia ja lisäävän oppilaiden turvallisuudentunnetta ja kouluviihtyvyyttä. Salmivallin tutkimuksessa testataan myös kiusaamisen vastaista online-videopelin lisäarvoa ohjelman vaikuttavuuden kannalta.

‒ Toivon, että tulevaisuudessa pystymme kansainvälisessä KiVa-tutkijoiden yhteisössä yhdistämään tutkimusaineistojamme ja testaamaan mielenkiintoisia hypoteeseja muun muassa liittyen eri komponenttien vaikuttavuuteen. Olemme myös tekemässä käyttäytymisgeneettistä tutkimusta, jossa tarkastellaan kiusaamistaipumuksen ja kiusatuksi joutumisen periytyvyyttä sekä sitä, voidaanko interventio-ohjelmalla torjua tällaista perittyä riskiä.

Tutkimus auttaa ymmärtämään maailmaa ja sen ilmiöitä. Kiusaamisen ymmärtämisen lisäksi Salmivallin ohjelma antaa opettajille välineitä siihen puuttumiseen.

‒ Omalla kohdallani KiVa Koulu syntyi tavallaan pitkäjänteisen tutkimuksen sivutuotteena. Päätavoitteeni ei ollut muuttaa maailmaa, vaan tehdä hyvää tutkimusta.

Teksti: Ellinoora Havaste

Katso videot: